Skip to main content

Our Marae

We represent and invest on behalf of thirteen hapū groups (8 marae) within Rangitāne o Tamaki-nui ā-Rua and seventeen hapū groups (4 marae) within Rangitāne o Wairarapa.

Rangitāne o Tamaki nui-ā-Rua

Ko Ruahine te maunga
Ko Manawatū te awa
Ko Kurahaupō te waka
Ko Rangitāne te iwi
Ko Ngāti Te Rangiwhaka-ewa
te hapū matua
Ko Mākirikiri te marae

Tū mai rā
Tū mai rā
Ngā uri o Rangitāne
Whakamau ki tō tupuna
Tō whakapapa rangatira
Me mau tonu ki ngā hononga
O ngā karanga maha o
roto rā

Nā reira
Rangitāne mā
Tū mai rā
Tū mai rā

Rangitāne o Wairarapa

Ko Rangitūmau te maunga
Ko Ruamahanga te awa
Ko Kurahaupō te waka
Ko Rangitāne te iwi
Ko Ngāti Hāmua te hapū matua
Ko Te Oreore te marae

Stand forth
Stand fast
The descendants of Rangitāne
Hold fast to your ancestor
Your noble pedigree
Maintain the connections
To your many relations

Therefore
Rangitāne people
Stand forth
Stand fast